Dnes je 13.6.2024, svátek má Antonín
Přihlásit se
Nákupní košík je prázdný.

Reklamační řád


V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, napíše na emailovou adresu (info@maxtrade.cz). Uveďte zejména název výrobku, číslo faktury za zboží nebo objednávky, popis problému a případně kontaktní údaje na sebe pro rychlejší komunikaci. Zpravidla do 1 pracovního dne budou zákazníkovi zaslány v odpovědi informace o dalším postupu.


Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.


Vyřízení reklamace
Dodavatel neprodleně posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka o stavu a způsobu vyřízení reklamace.


Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, snažíme se ale o vyřízení reklamace do 7 dnů.


Odstoupení od smlouvy


Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nákup na IČ), má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kterým zboží bylo dodáno osobně po předchozí domluvě, nebo si zboží sami vyzvedli na provozovně bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali přes internet či nikoliv.


Právo na odstoupení od smlouvy dodavatelem
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu a na tomto základě jedná.


Postup v případě odstoupení od smlouvy Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@maxtrade.cz, poštou nebo po vzájemné domluvě jinak. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky nebo daňového dokladu. Nejlepší je přiložit do emailu potvrzení objednávky emailem, kde jsou všechny potřebné údaje pro rychlé vyřízení požadavku zákazníka.


Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na kontaktní adresu, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah - částečně spotřebovaný výrobek, poškozený obal apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.


Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů po vrácení zboží.