Dnes je 17.7.2024, svátek má Martina
Přihlásit se
Nákupní košík je prázdný.

Povrchová úprava zpět

Zinkový sprej - Cold Zing Galvanizing 400ml


Cena: 295.04 Kč

Cena s DPH: 357 KčSkladem: ano

Výrobce: Spanjaard Group Ltd.

Popis:

GALVANIZAČNÍ SPRAY S POUŽITÍM ZINKU ZA STUDENA


Je používán jako ochranná konečná vrstva nebo základní vrstva tam, kde je kov nebo ocel vystaven korozivním podmínkám. Nástřikový film obsahuje velmi jemné částice 95% zinku. Vytváří elastickou, nepraskající a neloupající se vrstvu. Obnovuje galvanizační ochranu povrchu.

Příklady užití
Opravy galvanizovaných ocelových konstrukcí, klimatizační jednotky, oplocení, trupy člunů, karosérie, kovové podlahy, střechy, venkovní vrtné sestavy, ocelové tanky (nádrže), podzemní potrubí apod., zabraňuje korozi na svařovaných dříve galvanizovaných površích.

Návod k použití
1. Ošetřovaný povrch musí být zcela očištěn od rzi, nečistot, oleje apod. Pokud je potřeba, ošetřete smirkovým papírem.
2. Protřepte řádně nádobku až je míchací kulička uvolněná a protřepávejte dalších 30 sekund.
3. Držte nádobku kolmo, nanášejte spray ze vzdálenosti 20 cm od povrchu. Pokud nanášíte více než jednu vrstvu, nechte ji řádně zaschnout před aplikací další.

Varování
Kontejner je pod tlakem Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Neprorážejte nebo nespalujte i po použití. R20 Zdraví škodlivý při vdechování. R40 Možné nebezpečí nevratných účinků. R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S21 Nekuřte při používání. S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje chlorovaný uhlovodík, alicyklický uhlovodík, aromatický uhlovodík